Om specialet

Som afslutning på min kandidatuddannelse på Aalborg Universitet skrev jeg speciale om synet på døden i danske billedbøger 2000-2017. Min hensigt var i første omgang at undersøge, om den del af børnelitteraturen afspejlede samme holdning til døden, som den direktør for Det Nationale SorgCenter Preben Engelbrecht over flere gange har givet udtryk for i medierne, at mange mennesker i dag har et tabuiseret forhold til døden.

Det blev dog til meget mere end studier i danske billedbøger. Udover en bred indsigt i børnelitteraturens historie blev det også til en forrygende rejse i dødens historie, som den primært er fortalt af den franske antropolog, Philippe Ariés, og dødsforsker ved Aalborg Universitet, sociolog Michael Hviid, der har skrevet adskillige bøger og artikler om emnet.
Specielt artiklen, I Did It My Way – en sociologisk samtidsdiagnose over den senmoderne/postmoderne død, udgivet i Dansk Sociologi nr. 4/20. årgang, 2009, gav udover et rids af dødens historie tankevækkende perspektiver på den måde, vi generelt set anskuer døden på i dag.

Artiklen kan bestilles via bibliotek.dk. Yderligere omtale af artiklen findes på dette link.

Billedbogsudgivelserne i det angivne tidsrum har været mangfoldige, og udvælgelseskriterierne er opstillet ud fra at få så bred en præsentation af det udgivne som muligt fordelt over hele perioden. Billedbogsmateriale sorterede jeg efter den dødes relation til barnet. Der er således analyseret på litteratur, hvor barnet har mistet en farmor, en onkel, en far/begge forældre, en søster og en hund/kanin. Specialet ligger til gennemsyn på Vendsyssel Historiske Museum i Hjørring, hvor også mine to bogudgivelser “Jeppes morfar er død” og “Lille Guds barn” kan ses og købes.

Jeg arbejder mig frem mod at udgive specialet som e-bog, men nysgerrighedens nådegave, som Torben Weinreich kalder forfatternes forpligtelse til at forholde sig kritisk til egen skreven tekst, stiller pt. opgaven på standby. Det vil fremgå af siden her, når og hvis det bliver tilgængeligt.

copyright2020 Birte Overlade