Forandring, der lykkes!

Af Birte Overlade, cand.mag. i dansk ©

Når nu forandringer er blevet en fast del af arbejdslivet, så kan man ligeså godt lære at håndtere dem konstruktivt. Det er hovedbudskabet i Sagar Constantins kortfattede og meget kloge selvhjælpsbog, der henvender sig til såvel ledere som medarbejdere. I bund og grund handler det om at kende sit eget og andres potentiale, mens lederne i forandringsfasen kommunikerer åbent om det, der skal ske. Hovedmålet med forandring er at opnå balance i mennesker og teams.

Det lyder ganske enkelt, men helt så ligetil er det ikke. Med stor psykologisk indsigt guides læseren sikkert til at forholde sig til sin egen indstilling til forandringen og ikke mindst til de bagvedliggende bevæggrunde for en eventuel modstand. Her påpeger forfatteren, at bevidsthed om egne reaktionsmønstre og indsigt i, hvilken personlighedstype man er, både som leder og som medarbejder, kan medvirke til at overvinde modstand og dermed frigøre vigtige ressourcer til den krævende forandringsproces. Forfatteren får på indsigtsfuld vis synliggjort, at forandringer er et fælles projekt, som kan betyde udvikling for alle involverede, hvis det gribes klogt an.

Indsigt i indre forandringer, der kan føre frem til en autentisk identitet, hjernens forandringer og overlevelsesstrategier i forbindelse med forandringer bygger på teorier, der gør læseren klogere på sig selv og egne reaktionsmønstre. Når denne indsigt samtidig sættes i relation til fire forskellige personlighedstyper, handleren, føleren, tænkeren, forandreren, og de tilhørende typiske reaktionsmønstre i en forandringsfase, får læseren mulighed for at danne sig et meget konkret billede af, hvilken type han eller hun selv er. Spejlet bliver holdt op, samtidig med forfatteren påpeger, at vi alle kan udvikle de fire personligheder, hvis vi arbejder intenst med egen udvikling.

Uden løftede pegefingre. Bogen emmer af anerkendelse og accept af, at vi er den, vi er, med hver vores spidskompetencer. Specielt er det givende at læse, hvordan de forskellige personlighedstyper ser på hinanden, og hvordan det kan forventes, at de håndterer en forandringsproces.

Ledere og medarbejdere kan kun blive klogere af at læse denne indsigtsfulde og overskuelige håndbog. Den burde være obligatorisk læsning for alle ledere, der har ansvar både for sig selv og andre menneskers arbejdsmæssige trivsel, og den burde være obligatorisk læsning for alle medarbejdere, der i en forandringsproces ønsker at holde fast i sig selv OG samtidig støtte deres arbejdsplads mest muligt. Grounding er et vigtigt element i en forandringsproces, hvor de arbejdsmæssige udfordringer kæmper om pladsen.

Bogen er teoretisk funderet i Jungs personlighedstest, IQ Persontypeprofilen udviklet af Sebastian Nybo ud fra evolutionspsykologien koblet sammen med Howard Gardners arbejde med intelligenser og erhvervspsykolog, Henrik Lesleys 4D-profil. Det kan lyde som kompliceret stof, men forfatteren formår at formidle det teoretiske i et lettilgængeligt og enkelt sprog. Stor hjælp er der også at hente i bokse, der opsummerer essensen af de enkelte kapitler, som henvender sig dels medarbejderen, dels lederen.

Enkelhed præger også den grafiske opsætning og det kraftige, men bløde omslag, der bevirker, at bogen er en nydelse at sidde med. Den bør ligge på enhver leder og medarbejders skrivebog.

Håndbogen er baseret på forfatterens virke som underviser og foredragsholder for flere store danske virksomheder, kombineret med specialiseret viden inden for psykologi, neuro-psykologi og personlig udvikling samt egne erfaringer som producer på TV2/Danmark og studievært på DR1.

Forlaget Constantin, 19. september 2018, 216 sider, pris: 249 kr.
Arbejdsbogen ’Klog-håndbog’ kan downloades gratis på SagarConstantin.com/handbook.