CSR

Forlagets vision er på sigt at tage medansvar for, at børn og unge får mulighed for at få fortalt, nedskrevet og delt deres sorgoplevelser. Det kan gøres på mange måder, og det, jeg kan tilbyde, er følgende:

1. Sparring på færdigskrevne manuskripter med henblik på e-bogsudgivelser på Forlaget BO.

2. Sparring med at komme i gang med at skrive plus sparring under skriveprocessen

3. Ghostwriter for børn og unge, som måtte ønske at få fortalt og nedskrevet deres historie. Det kan være med henblik på udgivelse eller blot for at få delt sin historie med en, de ikke kender.

Formålet med fortællingen er, at de unge når ind til de værdier, den mistede efterlader sig, og som de styrket kan bære videre med sig i livet. Her spiller minderne en helt central rolle. 

Til de unge

Forudsætningen for at indgå samarbejde med mig er, at du har været med i en sorggruppen eller på anden vis har fået hjælp til at få tabet bearbejdet. Jeg er ikke uddannet psykolog, og det er på ingen måde et terapeutisk forløb, jeg tilbyder. 

Derudover foretrækker jeg, at dine nærmeste er informeret om forløbet, således de er klar over, at de i netop den periode skal være klar til at støtte ekstra op omkring dig. En genfortælling af historien om et stort tab er sårbart. Det skal du være forberedt på.

Indtil videre er der ikke nogen financiel løsning på idéen, men skulle nogle af jer, der kommer forbi hjemmesiden her se muligheder, hører jeg meget gerne fra jer. I kan træffe mig på tlf. 23 37 20 63, eller mail på forlagetbo@gmail.com.

Og så vil jeg nævne, at jeg af og til tager ud til skoleklasser og læser højt af min egen udgivelse “Lille Guds barn”. Indtil videre har det været fra 3. til 7. klassetrin. Efter jeg har læst, har vi talt om de erfaringer, som børnene og de unge sidder inde med – eller står midt i. Her har skilsmisser spillet en stor rolle.