Billedbogsteori

Billedbogsteorierne var en ny verden for mig at bevæge mig ind i. Udgangspunktet for min forskning var det skrevne ord, men efterhånden som jeg arbejdede mig ind i problemstillingen, måtte jeg sande, at samspillet mellem tekst og illustration var et altafgørende omdrejningspunkt for at forstå billedbogens formidling af emnet. Det, forfatteren formidler i ord, omsætter tegneren i illustrationerne, og i mange tilfælde er der ikke blot tale om, at illustratoren fortolker det skrevne ord. Illustratoren fungerer mere og mere som medfortæller til historien.

Interaktionen mellem tekst og billede kalder den svenske billedbogsforsker, Kristin Hallberg, ikonotekst. Det er billedbogens egentlige tekst. Hermed får illustratoren mulighed for at indtage en ny og væsentlig position i forhold til fortællingen, hvilket ifølge en anden svensk forsker, Ulla Rhedin, går lidt trægt i de danske billedbøger.
Potentialet i den udvidede forståelse af bogens tekst ligger i det rum, illustrationerne giver barnet for at reflektere over indholdet.

Udviklingen på feltet har ikke været mulig for mig at følge, siden jeg afsluttede kandidatuddannelsen i 2017, men som børnebogsforfatter var det berigende at få dette dybe indblik i, hvad der forskningsmæssigt rører sig i den del af litteraturen.

copyright Birte Overlade